HTL Elektro har et stort miljøfokus, og vi hjelper gjerne med å finne grønne løsninger for boliger og næringslokaler. Aldri har energieffektivisering vært mer i vinden. Myndighetene har innsett at energieffektivisering er en av de viktigste og ikke minst billigste løsningene på energi- og klimautfordringene vi står overfor.

HTL har en bevist holdning til miljø og energiutfordringer. Vi ønsker å bidra både internt og til våre samarbeidspartnere med miljøvennlige, energieffektiv og holdbare løsninger.

Vi benytter kvalitetssikrede gjenvinningsløsninger og sanerings ordninger på defekt og miljø utfordrende materialer.

HTL tilbyr løsninger som er energieffektive, samt løsninger for alternative energi kilder. Hos oss får du bistand til valg av løsninger innen styringssystemer, varmepumper, energieffektiv belysning med lang levetid, reaktiv effekt, solcelle anlegg samt andre løsninger.  

Her er en oversikt over muligheter en byggeier kan utnytte:

-          Bygningskroppen er byggets første forsvarsverk mot energisløsing. God isolering, høy kvalitet på vinduer samt en tett bygningskropp reduserer varmetapet til et minimum. Mange bygg har mye å hente på tiltak på bygningskroppen. Likevel vil slike tiltak være omfattende og krever større investeringer, spesielt i eksisterende bygninger.

-          Teknisk utstyr står for en betydelig del av energiforbruket i bygg. Det er derfor meget lønnsomt å sørge for at IT-utstyr, serverparker og annet kontor- og brukerutstyr er så effektive som mulig.

-          Belysningen i mange bygg, selv relativt nye bygg, er ofte utdatert eller minimumsløsninger. Moderne belysning gir et betydelig lavere energiforbruk gjennom mer effektive lyskilder, tilstedeværelsessensorer og dagslysstyring. Lys står for om lag 15 % av energiforbruket i et bygg og bør derfor være et satsningsområde i ethvert energieffektivitetsprosjekt.

-         Styring og regulering handler kort og godt om å kunne bruke energi der du trenger den, når du trenger den og i den mengden du trenger. Moderne tekniske løsninger sørger for styring og regulering av lys, varme, kjøling, ventilasjon og teknisk utstyr.